Hordaland fylkeslag inviterer til fagdag for helsepersonell, torsdag 19. jaunar 2017, i Bergen. Fagdagen avholdes med støtte fra Kavlifondet, Helse Vest og Sparebanken Vest. Program for dagen: Registrering og kaffe kl. 0815-0845 • 0900-0945 Introduksjon ved Pål Iden, ass. fagdirektør HelseVest. Hvordan utvikle kompetanse på ME i Helseregion Vest? Spesialisthelsetjenesten i regionen som premissleverandør til NAV, primærhelsetjenesten […]