Rogaland Fylkeslag

Fagdag stavanger

Rogaland Fylkeslag

Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag – jobber for ME-pasienter og pårørende i Rogaland. Vi samarbeider med Stavanger universitetssykehus, Lærings- og mestringssenteret, FFO og Fylkeslegen i Rogaland. Vi arrangerer jevnlig foredrag og temamøter, medlemsmøter og foreldretreff.

Sjekk kalenderen for arrangementer.

Kom i kontakt med Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag

Styret i Rogaland Fylkeslag består av Åse Marie Lønning (leder), Per O. Navestad (nestleder og kasserer), Trine-Jannike Rovik (foreldrekontakt), Synnøve Rasmussen (styremedlem), Reidun Torkelsen (styremedlem), Astrid Meyer-Knutsen (styremedlem), Tone-Lise Kindervåg (styremedlem), Berit Hamre (varamedlem) og Tom Nekstad (varamedlem).

E-post

For e-posthenvendelser og påmelding til vår e-postliste for å bli orientert om arrangementer i regionen, ta kontakt med Fylkeslaget på me.rogaland@hotmail.com

Facebook 

Twitter 

Besøksadresse

Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes. Fast kontortid 11-13 på tirsdager.

Følg med på Facebooksiden vår for arrangementer og treff.

Nyttige adresser for ME-pasienter og pårørende i Rogaland

LASSA 

Tverrfaglig CFS/ME-poliklinikk for voksne > 18 år som er diagnostisert med CFS/ME. Henvisning mottas fra fastlege/sykehuslege. Poliklinikken består av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Oppfølgningen er individuelt tilpasset med hensyn til lengde og hvilke(n) fagperson som følger pasientene opp. Tilbudet er primært poliklinisk, men kan også være ambulerende. Tilbudet inkluderer også gruppetilbudet ved Lærings- og mestringssenteret.

HABU
Barn og ungdom opp til 18 år utredes for CSF/ME ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Det blir deretter avholdt et overføringsmøte med primærhelsetjenesten. Representant fra Barne- og Ungdomshabilitering (HABU) ved SUS deltar på dette møtet når diagnosen er moderat/ alvorlig grad av CFS/ME. Disse barna/ungdommene følges deretter opp av HABU, med primær oppfølging i kommunen.

Oppfølging fra HABU vil være individuelt tilpasset og variere avhengig av barnet/ungdommens problemer og oppfølging fra kommunalt hjelpeapparat og skole. HABU har lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, spesialpedagog og pasientkoordinator med spesiell kompetanse på ME.

I tillegg til individuell oppfølging av barn/unge, veileder vi fagpersoner i primærhelsetjenesten og skoler, samt arrangerer kurs/seminarer. Vi har et mål om at kommunene bygger opp kunnskap lokalt, fortrinnsvis som lokale tverrfaglige ME team.

Barn/unge som tidligere har fått diagnosen CSF/ME eller er avsluttet fra HABU, kan henvises direkte fra kommunehelsetjenesten til HABU dersom det er problemstillinger som en ønsker å få vurdert/fulgt opp.

Lærings- og mestringssenteret

Det holdes jevnlig kurs om ME på Lærings- og mestringssenteret, både for voksne ME-pasienter og for foreldre til ME-syke barn/unge. Følg med på hjemmesiden deres for kursoversikt og be om henvisning fra fastlegen hvis du ønsker å delta.

Pårørendesenteret 

Lavterskel-tilbud til alle typer pårørende.

Introduksjonsfilm om ME

Vi har laget denne korte introduksjonsfilmen om ME, og har planer om å få laget flere etterhvert. Alle som ønsker er velkomne til å bruke den. Vi har blant annet fått gode tilbakemeldinger på bruk av filmen for å forklare ME overfor klassekamerater til en syk med-elev.

Kontoret til Rogaland fylkeslag

Fylkeslagets holder til i andre etasje i Luramyrveien 25A

Støtt Rogaland Fylkeslag

Rogaland Fylkeslag er frivillig drevet. Vi er avhengig av midler utenfra for å kunne fortsette vårt arbeid for ME-syke.

En enkel måte å støtte oss på for deg som tipper er via Grasrotandelen.  Send en SMS til 2020 med kodeord GRASROTANDELEN etterfulgt av 913530489 (eller ved oppmøte hos tippekommisjonæren). Da bidrar du til at Norsk Tipping deler overskuddet sitt med oss. Enkelt og gratis for deg – en uvurderlig og kjærkommen inntektskilde for oss.

Kjenner du til en bedrift eller organisasjon som leter etter en god, lokal sak å støtte, så tips dem gjerne om oss!

Kontonummer: 3325.32.42111

 Vipps: # 108597