Mestringskurs

Det arrangeres mestringskurs for ME-pasienter i alle helseregionene, i regi av Lærings- og mestringssentrene (LMS) på sykehusene. Opplysninger om tidspunkt for kurs kan man få fra LMS. Man må ha henvisning fra lege for å få plass på kursene.