FYLKES- OG REGIONLAG

Foreningen har medlemmer over hele lander og er organisert i 15 fylkeslag som dekker hele landet.

Fylkeslagene er egne organisasjoner med eget organisasjonsnummer, men tilknyttet Norges ME-forening.

De fleste fylkeslagene har egne Facebooksider:

Østfold regionlag

Oslo og Akershus fylkeslag

Innlandet fylkeslag

Buskerud regionlag 

Vestfold regionlag

Telemark regionlag 

Aust-Agder regionlag

Vest-Agder regionlag 

Rogaland fylkeslag 

Vestland fylkeslag 

Møre og Romsdal fylkeslag 

Trøndelag fylkeslag

Nordland fylkeslag 

Troms regionlag

Finnmark regionlag