FYLKES- OG REGIONLAG

Foreningen har medlemmer over hele lander og er organisert i 15 fylkes- eller regionlag som dekker hele landet.

Fylkes-/regionlagene er egne organisasjoner med eget organisasjonsnummer, men organisert og tilknyttet Norges ME-forening.

Klikk deg inn på hvert av lagene for å lese mer om de og kontaktinformasjon lokalt. Klikk deg inn på vår kalender for å se hva slags aktiviteter vi har lokalt og sentralt i Norges ME-forening.

Fylkes-/regionlagenes aktiviteter er i de fleste tilfeller åpne også for personer som ikke er medlemmer av foreningen, men det kan være ulik pris for medlemmer og ikke-medlemmer.

De fleste fylkes-/regionlagene har egne Facebooksider der de deler informasjon om hva som skjer i fylkeslaget, og annet som er av interesse. Under finner du lenker til fylkeslagenes Facebooksider:

Østfold regionlag

Oslo og Akershus fylkeslag

Innlandet fylkeslag

Buskerud regionlag 

Vestfold regionlag

Telemark regionlag 

Aust-Agder regionlag

Vest-Agder regionlag 

Rogaland fylkeslag 

Vestland fylkeslag 

Møre og Romsdal fylkeslag 

Trøndelag fylkeslag

Nordland fylkeslag 

Troms regionlag

Finnmark regionlag