Medlemsfordel advokat

Som medlem av ME-foreningen har du svært gunstige vilkår hos Advokatfirmaet Legalis. Du får en skikkelig samtale med advokat uten kostnad, og en god timepris hvis du trenger mer bistand.

Legalis har 25 advokater og egen avdeling for personskade og trygd. Advokatene har lang erfaring med de særlige rettslige spørsmål som oppstår for ME-syke.

Medlemsfordelene omfatter også alle andre rettsområder inkludert boligkjøp, eiendom, kjøp, samlivsbrudd, arv, arbeidsrett og selskapsrett. Fordelen gjelder for medlemmet og dennes husstand.

DIN MEDLEMSFORDEL

 • Første samtale med advokat på inntil 1 time er gratis.
 • Rabattert timepris for videre arbeid er 1863 kroner, inkludert mva. (ordinær timepris 2450-3500 kroner).
 • Du betaler aldri noe før det er inngått en skriftlig oppdragsavtale med advokaten.
 • Advokat vurderer alltid om fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring er aktuelt.
 • Hvis du vinner frem i saken, er det ofte aktuelt at motparten eller det offentlige betaler advokatkostnaden.

Du kan komme i kontakt med Legalis via dette kontaktskjemaet

  Slik bruker du medlemsfordelen

  Telefon: 22 40 23 00

  • Gratis innledende samtale med advokat på inntil 1 time.
  • Åpningstider: mandag – fredag 08.30-16.30.
  • Du får snakke med advokat som er spesialist på området.
  • Ved behov for ytterligere bistand er rabattprisen 1550 pr time inkl mva.
  • Du betaler aldri noe før det er inngått en skriftlig oppdragsavtale med advokaten.

  E-post: me@legalis.no

  • Send ditt spørsmål til me@legalis.no (skriv også ditt telefonnummer).
  • Svar på enkle spørsmål og råd om videre prosess gratis.
  • Du får svar av advokat som er spesialist på området.
  • Ved behov for ytterligere bistand er rabattprisen 1550 pr time inkl. mva.
  • Du betaler aldri noe før det er inngått en skriftlig oppdragsavtale med advokaten.