Forskning på ME

På denne siden finner du lenker til steder der du kan finne forskningsnyheter om ME.

Forskning på ME har dessverre vært underprioritert og underfinansiert i mange år. Interessen for ME er heldigvis økende, og det skjer stadig mer forskning på ME.

Nyhetsoppdateringer

Følg ME-foreningen på Facebook for å få oppdateringer på hva som skjer innen forskning og samfunnsdebatt om ME.

Nettstedet Science for ME publiserer hver uke en oppdatering over nyheter på ME-fronten. Søk på «News in brief».

Britiske ME Association lager hver uke en oppsummering over publisert froskning, og de har også en oversikt over all forskning på ME. Oversikten oppdateres hver måned.

Organisasjoner som finansierer forskning på ME

ME-foreningens innsamlingsaksjon ME-Forskning samler primært inn midler til norsk forskning på ME.

Open Medicine Foundation fasiliterer forskning, og samler inn midler. De har en imponerende gruppe forskere i sitt fagråd. PÅ nettsiden deres finnes en oversikt over den forskningen de støtter.

Solve MECFS Initiative deler ut penger gjennom programmet Ramsay grant. De  gir i hovedsak midler til pilotstudier som har potensiale til å gi resultater som kan generere midler fra større, offentlige forskningsprogram.

Forskningsprosjekter det kan være interessant å følge med på.

USA

Tre amerikanske forskningssentre fikk offentlige forskningsmidler i 2016. Sentrene har midler ennå noen år. Flere av samarbeidspartnerene har egne nettsider.

Center for Enervating NeuroImmune Disease på Cornell universitet.

Jackson Labs nettsider om ME. Jackson labs har også en blogg om sine forskningsprosjekter på ME.

Center for Solutions for ME/CFS, Columbia universitet.

Simmaron research

Norge

Gjennom initiativet BehovME ga Forskningsrådet midler til fire forskningsprosjekter på ME.

Tjenesten og MEg skal se på tjenestetilbudet til ME-syke i Norge.

Benedicte Lie og hennes team på OUS ser på gener som er assosiert med autoimmunitet.

Karl Johan Tronstad fra UiB ser på energiproduksjonen i cellene.

Norges Arktiske Universitet utfører en klinisk studie på fkaltransplantasjon.

Her kan du se presentasjoner om prosjektene til Benedicte Lie og Karl Johan Tronstad.

Nettsteder

Cort Johnson skriver om forskning på ME på nettsteded Health Rising. Innleggene hans er lettleste men svært godt informert.

Simon McGrath sriver på ME/CFS RESEARCH REVIEW.

Forskning på ME - IOM-rapporten

Kunnskapsoppsummering

I 2015 kom rapporten Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Rapporten var en bestilling fra amerikanske myndigheter, og skulle svare på to spørsmål:

Er CFS/ME en reell sykdom?

Hvordan bør diagnosekriteriene ser ut?

Rapporten er en oppsummering av hele forskningslitteraturen på det tidspunktet, rundt 9000 artikler.

MEpedia

ME-pedia er et stort oppslagsverk, skrevet og oppdatert som dugnad. Det er nyttig hvis man ønsker å se etter forskning på gitte temaer.

Stork

Stork er et nettsted og en app som lar deg følge med på hva som skjer på forskningsfronten. Legg inn hva du er interessert i, og Stork sender deg epost hver gang det publiseres en ny studie. Basistjenesten er gratis.