MESTRING AV ME

Mestring går ut på å bedre livskvaliteten gjennom å lære hvordan man best kan leve med sykdommen. Målet er å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, slik at sykdomstilstanden ikke forverres, og i beste fall bedres.

Stikkord for mestring er:

  • Stabilisere symptomene
  • Balanse mellom hvile og aktivitet
  • Tilrettelegging av fysisk miljø
  • Tilrettelegging av gjøremål
  • Finne løsninger på utfordringer som har oppstått på grunn av sykdommen
  • Tilvenning til en ny livssituasjon

Vi vet at ME-pasienter har utfordringer på alle disse områdene – og ønsker at nettsidene skal fungere som en form for likemannstjeneste.

I undermenyen finner man omtaler av ulike mestringsstrategier og utfordringer.