MESTRING AV ME

Det er krevende å leve med en alvorlig, kronisk sykdom.

På denne siden finner du informasjon om mestringsstrategier som kan hjelpe deg å ha best mulig livskvalitet når du lever med ME.

Bedring av livskvalitet

Mestring går ut på å bedre livskvaliteten gjennom å lære hvordan man best kan leve med sykdommen. Målet er å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, slik at sykdomstilstanden ikke forverres, og i beste fall bedres.

Stikkord for mestring er:

  • Stabilisere symptomene
  • Balanse mellom hvile og aktivitet
  • Tilrettelegging av fysisk miljø
  • Tilrettelegging av gjøremål
  • Finne løsninger på utfordringer som har oppstått på grunn av sykdommen
  • Tilvenning til en ny livssituasjon

Mestringskurs

Det arrangeres mestringskurs for ME-pasienter i alle helseregionene, i regi av Lærings- og mestringssentrene (LMS) på sykehusene. Opplysninger om tidspunkt for kurs kan man få fra LMS. Man må ha henvisning fra lege for å få plass på kursene.

Kunnskapskampanje 2022 om mestring

ME-foreningens kunnskapskampanje i 2022 handlet om mestring, og her finner du videoer av webinarer om aktivitetsavpassing og energiøkonomisering.

Klikk på knappene under for å få informasjon om ulike mestringsstrategier og utfordringer.