Østfold regionlag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Mail: ostfold@me-foreningen.no

Facebook: Norges ME-forening – Østfold regionlag

Kontaktperson: Linda Andresen. Mail: andresen712@gmail.com     Mobil: 99556999

Likepersongruppe
Gruppene samles stort sett en gang i måneden for sosialt samvær, og for å snakke om aktuelle temaer som har med ME å gjøre. Gruppene er alltid åpne for nye deltakere.

Fredrikstad
Kontaktperson: Hanne Eli Nordstrand
Mail: h.e.nordstrand@gmail.com   Mobil:  417 68 866
Facebook: ME-treff i Fredrikstad

Halden
Kontaktperson: Hanne Granholt
Mobil: 97075991
Facebook: Norges ME-forening – Halden likepersongruppe

Indre Østfold
Kontaktperson: Ann Kristin Nybakken Skau (Mysen)
Mail: annknybakken@live.no         Mobil: 97748171
Facebook: Sam-ME-n Indre Østfold

Sarpsborg
Kontaktperson: Karoline Tatjana Tønnesen
Mail: karoline_tatjana1988@hotmail.com        Mobil:  97003418 (etter kl 12)
Facebook: Norges ME-forening – Sarpsborg likepersongruppe

Gruppe for unge voksne (23-35 år)
Kontaktperson: Karoline Tatjana Tønnesen
Mail: karoline_tatjana1988@hotmail.com        Mobil: 97003418 (etter kl 12)
Facebook: Unge voksne med ME i Østfold 

ME UNG (tidligere ME ungdom Østfold)
Forening for barn, unge (til ca. 25 år) og pårørende.
Turer, sammenkomster, kurs og Facebookgrupper for både unge og pårørende.
Mail: post@me-ungdom.no
Hjemmeside: www.me-ungdom.no