ME-foreningens historie

1987
Foreningen ble stiftet av Ellen V. Piro

1995
Norges ME-forening sørget for at ME blir godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket (NAV).

2007
Norges ME-forening arrangerte en 2-dagers Internasjonal ME-konferanse i Oslo med talere fra mange land, for helsepersonell og pasienter & pårørende. (Det ble produsert en DVD fra hele konferansen).

2009
Norges ME-forening arrangerte konferanse i Stavanger for helsepersonell. (Det ble produsert en DVD fra konferansen)

2010
Ellen V. Piro går av som generalsekretær, etter å hatt vervet i 23 år.

2011
Norges ME-forening får organisasjonens første ansatte og lønnede generalsekretær når Ruth Astrid Sæther tar på seg jobben.

2011
Tidligere generalsekretær Ellen V. Piro mottar Kongens fortjenestmedalje og Special Service Award for outstanding personal effort and contribution to the CFS/ME community fra IACFS/ME.

2011
Norges ME-forening arrangerte internasjonal konferanse i Oslo for helsepersonell.

2011
Anette Gilje tiltrer som generalsekretær i ME-foreningen.

2012
Foreningen feirer 25-årsjubileum.
ME-foreningen publiserer en stor undersøkelse om hvordan ME-syke i Norge oppfatter sin situasjon.

2013
Gry Molland tiltrer som generalsekretær i ME-foreningen.

2015
Olav Osland tiltrer som generalsekretær.
Reidun Gran Alkanger går av som assisterende generalsekretær i svært lang tid.
Trude Schei tiltrer som assisterende generalsekretær.
ME-foreningen puliserer en stor undersøkelse om hvordan ME-pasienter opplever møtet med Nav.

2016

ME-foreningen publiserer en undersøkelsen Barn og unge med ME og deres familier om deres erfaringer med skole, helsevesen og kommunalt hjelpeapparat.

2017

ME-foreningen publiserer undersøkelsen ME-pasienters erfaring med rehabiliteringsopphold

CFS/ME forskningskonferansen, et samarbeid mellom ME-foreningen, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME blir arrangert.

2018

Første kunnskapskampanje

2019

ME-foreningen publiserer undersøkelsen De alvorligste ME-syke: Sykdomsbyrde og hjelpetilbud

CFS/ME forskningskonferanse

Kunnskapskampanje om PEM

Ellen Piro

Ellen Piro startet ME-foreningen i 1987

Åpent møte molde våren 2018

Informasjonsmøte for pasienter i Molde 2018

Fagdag 2017 Saugstad Anne Grete Erlandsen

Åpen fagdag om ME 2018, Statssekretær Anne Grete Erlandsen og porfessor Ola Didrik Saugstad

Forskningskonferanse 2017

Profesor Plav Mella på CFS/ME forskningskonferansen i 2017

banner kunnskapskampanje 2019 PEM

Kunnskapskampanje om PEM i 2019