Vestland Fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Vestland fylkeslag

Fylkeslaget ble stiftet 28. januar 2015

Hovedoppgaven er å bygge organisasjonen, bidra til opplysning om og for ME-syke og pårørende, holde medlemsmøter eller fagdager for helsepersonell.

Høsten 2022 planlegger vi:

  • Holde kurs i skolepakken for grunnskoler, videregående skoler og PPT.
  • Arrangere pårørendehelg på Voss eller annet egnet sted.
  • Støtte opp om likemannsarbeid og støttegrupper
  • Informasjon om aktiviteter finner du på vår Facebook-side
  • Styret har møter ca hver fjerde uke. Oppstart for styremøter etter sommerferien er 23.august 2022.
  • Delta på landsmøte i Akser i oktober

Årsmøtet ble avholdt 27.04.22

Styret i Vestland fylkeslag består etter årsmøtet av:

Heidi Melum, leder                                                   (valgt for to år i 2021)
Martine M. Gjelstad, nestleder                                 (valgt for to år i 2021)
Heidi Solibakke, sekretær                                         (valgt for to år i 2022)
Mette Lambach, kasserer                                          (valgt for to år i 2021)
Mette M. Bergesen, styremedlem                             (valgt for to år i 2022)
Bodil Garlid Tenden, styremedlem                           (valgt for to år i 2022)
Reidun Bjørkheim, varamedlem                               (valgt for to år i 2022)
Hilde Risløv, varamedlem                                        (valgt for to år i 2021)
Merete Hauge, varamedlem                                      (valgt for et år i 2022)

Åge Rosnes, revisor

Valgkomite 2023: Gunnar Standal og Martine M. Gjelstad

Likepersontreff

Straume:

Velkommen til ME-treff på torsdager på følgende datoer:

16. februar
16. mars
13. april

11. mai

15. juni

Tid: kl 1200-1400

Sted: Fjøre grupperom på Øygarden bibliotek avd Straume, Sartor Storsenter. Sartorvegen 12, 5353 Straume.

Likepersonansvarlige:

Anna Myklebust, mobil 98433168

Veronica Mikalsen, mobil 41087060

Link til deres facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/526344218146996

Vestland fylkeslag har ny epostadresse: Vestland@me-foreningen.no

Pressehenvendelser sendes til kommunikasjon@me-foreningen.no eller tlf 95873471

Norges ME-forening, Vestland fylkeslag har bankkonto nummer: 3633 41 27316.

Vi har VIPPS: ME-foreningen Hordaland 508998

Vårt org. nummer er 915143067: Det er også vårt nummer for GRASROTANDELEN i Norsk Tipping