Vestland Fylkeslag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Vestland fylkeslag

Fylkeslaget ble stiftet 28. januar 2015

Hovedoppgaven er å bygge organisasjonen, bidra til opplysning om og for ME-syke og pårørende, holde medlemsmøter eller fagdager for helsepersonell.

Våren 2019 planlegger vi:

–       Åpent møte på Litteraturhuset i Bergen: Nytt om ME

·        Et åpent møte der ny forskning fra Haukeland presenteres (forbehold)

·        Kontakt med Avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Bergen på Nordås med tanke på samarbeid og kursing

·        Kontakt med Helse Bergen og Helse Vest om tilbudene til ME-pasienter (møte 24.1.)

·        Støtte opp om likemannsarbeid og støttegrupper

·        Informasjon om aktiviteter finner du på vår Facebook-side

–       Styret har møter ca hver fjerde uke: 30.1. og 27.2.

–       Årsmøtet ble avholdt 13.3.19

Styret i Vestland fylkeslag består i 2019 av:

Heidi Melum, leder

Linda Bringedal, nestleder

Anita Sæløen Hop, sekretær

Mette Lambach, kasserer

Merete Hauge, styremedlem

Esteban Munoz, styremedlem

Bjørg Wangen, styremedlem

Unni Sørensen, vara til styret

Veronika Mikalsen, vara til styret

Åge Rosnes, revisor

 

Valgkomite 2019: Anna Myklebust (her kommer flere)

Vestland fylkeslag har epostadresse: hordaland.meforeningen@gmail.com

Norges ME-forening, Vestland fylkeslag har bankkonto nummer: 3633 41 27316.

Vi har VIPPS: ME-foreningen Hordaland 508998

Vårt org. nummer er 915143067: Det er også vårt nummer for GRASROTANDELEN i Norsk Tipping