Kunnskapskampanjen 2020 #MEkunnskap2020

Kunnskapskampanjen 2020 handlet om barn og unge med ME. I løpet av november 2020 presenterer ME-foreningen en serie webinarer som tar opp ulike temaer som er aktuelle for alle som kommer i kontakt med barn og unge med ME. Det ble også laget en artikkel om å være ung med ME og ha kjæreste.

  • Når bør foreldre mistenke at barnet har ME, og hvordan foregår utredning?
  • Hvordan kan pårørende støtte barna sine på best mulig måte?
  • Hvilke utfordringer møter barn og unge med ME i skolen, og hvordan kan man best tilrettelegge?
  • Hvilke rettigheter har man i skolen?
  • Hvordan tilrettelegger man for at barna har et best mulig sosialt liv, og hvordan balanserer man skole og det sosiale?
  • Hvordan er det å være ung med ME og være forelsket og ha kjæreste?

På denne siden vil du finne informasjon om programmet, og du kan se alle webinarene.

Kampanjen knytter seg opp mot Verktøykassen for tilrettelagt undervisning for MEen pakke med nyttig informasjon for alle som skal undervise barn og unge med ME.

Kunnskapskampanjen ble avsluttet med et webinar med professor Peter Rowe fra Johns Hopkins University School of Medicine. Han har delt mye ekstra informasjon med oss, du finner webinaret om mye annet intereessant på en egen side.

Tegning ung med ME sommerfugler utenfor vinduet

Ung med ME og kjæreste

I denne artikkelen snakker ungdommer med ME om hvordan det er å være kjæreste når man har ME.

Noen av temaene som tas opp er:

Når forteller man at man har ME? Hvordan setter man personlige grenser, og hvordan balanserer man ønsket om å være med kjæresten opp mot behovet for aktivitetsavpassing? Hvordan kommuniserer man best egne behov?

Les hele artikkelen her.

Webinarene

ME-syke barn og sosialt liv

Webinar med Mette Schøyen, ME-foreningens kontaktperson for barn og unge.

Mette har stor kunnskap om barn og unge med ME, både fra egen familie og gjennom mangeårig arbeid for foreningen.

I dette webinaret snakker hun om hvordan man kan tilrettelegge for at barn og unge med ME kan ha et sosialt liv med jevnaldrende. Temaer som tas opp er:

  • Hvordan holde kontakten med venner?
  • Arenaer for soialt liv
  • Hvordan balansere skole og sosialt liv?
Sommerfelt

Pårørende til ME-syke barn – hva bør de vite om ME?

Webinar med professor Kristian Sommerfelt. Professor Sommerfelt er barnenevrolog og har arbeidet med barn og unge med ME i over 20 år.

I dette webinaret henvender han seg til de pårørende, og forteller om hva man skal gjøre om man mistenker ME, hvordan utredning foregår, og om hvordan pårørende kan støtte sine ME-syke barn på best mulig måte.

Elin Myklebust portrett
Ketil Jakobsen

Skole, kognitive utfordringer og tilrettelegging

Webinar med sykepleier Elin Myklebust og psykologspesialist Ketil Jakobsen. Elin er tidligere ME-koordinator i Vestfold fylke, og arbeider nå for Norges ME-forening med å informere om skoleprosjektet «Verktøykasse for tilrettelagt undervisning for barn og unge med ME», og webinaret tar utgangspunkt i dette prosjektet. I dette webinaret samtaler hun med psykologspesialist Ketil Jakobsen om hvilke utfordringer ME-syke barn har i en skolesituasjon. Ketil Jakobsen er psykologspesialist og har lang erfaring med ME-syke ungdommer gjennom arbeidet ved BUP i Orkdal. Ketil har også gjennomført et forskningsprosjekt om unge med ME i skolen.

Rettigheter i skolen for ME-syke barn

I dette webinaret samtaler han med Elin Myklebust om rettigheter for barn og unge med ME i skolen.

Webinaret tar utgangspunkt i skoleprosjektet, Verktøykasse for tilrettelagt undervisning.