Å leve med ME

Livet med ME byr på daglige utfordringer, både når det gjelder å mestre egen sykdom, forholdet til familie og venner og forholdet til samfunnet rundt.

Under denne seksjonen vil du finne informasjon om som er nyttig for å mestre hverdagen med ME, enten det er mestringsstrategier eller hvordan du kommer i kontakt med andre med ME.

Her finner du videoprosjektet «hvordan er livet med ME?», der seks ME-syke deler sine tanker om å leve med ME. ME-foreningens podcast «Leve med ME» har intervjuer med både pasienter og forskere.

Boken Det du ikke ser (ny utgave av «Når livet sporer av») er et godt sted å starte. Kristina Vedel Nilsen skriver om sin egen historie, sammen med god informasjon om selve sykdommen, og om rettigheter og støtteordninger.

Mestring av ME handler i stor grad om å mestre anstrengelsesutløst symptomforverring, PEM, og ME-foreningens sider om PEM gir deg mye god informasjon.

Bruk menyen under for å navigere, eller bruk søkefeltet.