Å leve med ME

Livet med ME byr på daglige utfordringer, både når det gjelder å mestre egen sykdom, forholdet til familie og venner og forholdet til samfunnet rundt.

Til høyre på denne siden ser du de ulike menyvalgene for denne seksjonen.

Under denne seksjonen vil du finne informasjon om som er nyttig for å mestre hverdagen med ME.

Boken Det du ikke ser (ny utgave av «Når livet sporer av») er et godt sted å starte. Kristina Vedel Nilsen skriver om sin egen historie, sammen med god informasjon om selve sykdommen, og om rettigheter og støtteordninger.

Mestring av ME handler i stor grad om å mestre anstrengelsesutløst symptomforverring, PEM, og ME-foreningens sider om PEM gir deg mye god informasjon.