Å leve med ME

Livet med ME byr på daglige utfordringer, både når det gjelder å mestre egen sykdom, forholdet til familie og venner og forholdet til samfunnet rundt.

Til høyre på denne siden ser du de ulike menyvalgene for denne seksjonen.

Under denne seksjonen vil du finne informasjon om som er nyttig for å mestre hverdagen med ME. Boken «Når livet sporer av» er et godt sted å starte. Kristina Vedel Nilsen skriver om sin egen historie, sammen med god informasjon om selve sykdommen, og om rettigheter og støtteordninger.