Tilrettelegging for ME-syke på arbeidsplassen

Arbeidsplassen er en viktig arena for deltagelse, fellesskap og mestring. De aller fleste finner glede og nytte i å bidra til samfunnet gjennom å jobbe. Arbeidstakere som er kronisk syke, kan bidra til å skape et sunt og inkluderende arbeidsmiljø på arbeidsplassen. På disse sidene finner du brosjyrer, skriv og videoer som gir nyttig informasjon om ME og tips om tilrettelegging for ME-syke på arbeidsplassen.

Tilretteleggingen Norges ME-forening viser til vil kun gjelde for de som er i en stabil fase av sykdommen, og som har god nok funksjon til å være noe i jobb. Dette samsvarer med anbefalinger som er gitt av Helsedirektoratet i deres nasjonale veileder for CFS/ME.

Hva er ME?

ME er en alvorlig, nyoppstått sykdom som påvirker veldig mange viktige funksjoner i kroppen. I videoen under gir professor Dr. med barnelege Kristian Sommerfelt en kort innføring i hva ME er, de vanligste symptomene og hvilke mestringsstrategier som fungerer best.

Kunnskap om ME er viktig for riktig tilrettelegging for ME.

Tilrettelegging for ME på arbeidsplassen

Noen med den mildeste formen for ME vi kunne være i arbeid, stort sett i deltidsstillinger. Det er viktig med god tilrettelegging som har grunnlag i en forståelse for hvilke utfordringer sykdommen gir. I videoen under får du en rask innføring i noen av de utfordringene ME-syke møter i arbeidslivet, og hvordan man kan tilrettelegge.

Ønsker du mer informasjon?

Arbeidsevne og funksjonsevne

Begrepene arbeidsevne og funksjonsevne brukes om hverandre i folketrygdloven, av Nav og hos Helsedirektoratet, men hva er egentlig
forskjellen? Mens funksjonsevne defineres som evnen til å utføre ulike oppgaver i hverdagen, handler arbeidsevne om evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Advokat Victoria Skytte hos advokatfirmaet Legalis har skrevet en artikkel som gir en god innføringen i begrepene og hvor de er forankret i lovgivningen.

Hva skjer under arbeidsavklaring?

Når en person faller ut av arbeidslivet på grunn av sykdom, må de gjennom en prosess der arbeidsevne kartlegges. Norges ME-forening har intervjuet en jobbspesialist og avdelingsleder i avdeling for arbeidsforberedende trening hos Fønix i Sandefjord. Der har vi snakket om viktigheten av tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ME.

Brosjyre og skriv

Tilrettelegging for arbeidsgivere og offentlige aktører

ME-foreningen har laget en brosjyre til arbeidsgivere og andre offentlige aktører om hvordan tilrettelegge for ME-syke. Den kan lastes ned gratis som PDF, eller man kan også få brosjyren i papirutgave ved å kontakte post@ME-foreningen.no.

Skriv til deg som er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende

ME-foreningen har også laget et skriv rettet mot deg som er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. I dette skrivet kan du som er syk finne nyttig informasjon om hva du selv kan ta ansvar for i møte med arbeidsgiver og andre offentlige aktører.

Skriv til arbeidsgivere og offentlige aktører

Dette skrivet gir nyttig informasjon til arbeidsgivere og offentlige aktører om ME og om tilrettelegging for ME på arbeidsplassen.

Forsiden til brosjyre om ME og arbeid