ME og narkose: Hva er risikoen?

Det kan oppstå situasjoner der ME-pasienter har behov for narkose. Da er det viktig å ta med i betraktning at dette kan være en stor belastning for kroppen, og at det kan ta lang tid å komme seg igjen. Mange ME-pasienter opplever å bli svært følsomme for medikamenter, og får flere bivirkninger enn det som er vanlig. Det gjelder også narkose, og i de tilfeller ME-pasienter må ha narkose, bør det tas spesielle hensyn.

Beretninger har hopet seg opp gjennom årene om den spesielt vanskelige tiden pasienter med CFIDS* har med å komme seg etter narkose. Mennesker med CFIDS er overfølsomme for mange medisiner, inkludert narkosemidler, ved at de ofte tåler bare en liten del av en standard dose. Reaksjoner noen pasienter opplever kan være tegn på at deres immunologiske og endokrinologiske systemer ikke responderer normalt på farmasøytiske utfordringer og stimuli. Uheldigvis er det ikke publisert noen strengt vitenskapelige studier om noen av disse tingene. I mellomtiden står mennesker med CFIDS overfor den nært forestående muligheten for kirurgiske inngrep, og de trenger å informere sine leger nå.

Den fulle teksten i denne artikkelen kan lastes ned i PDF-format.