FUNCAP

FUNCAP er et skjema som er designet for å synliggjøre funksjonskapasitet/tap av funksjon hos ME-syke, eller andre pasienter med PEM, gjennom å vise hvilke konsekvenser det å gjøre én aktivitet har for evnen til å utføre andre aktiviteter. Skjemaet er utviklet i dialog med tusenvis av pasienter gjennom en serie spørreundersøkelser.

Diagnose, oppfølging, funksjonsvurdering, forskning

FUNCAP er nyttig ved diagnose, oppfølging og ved funksjonsvurdering hos Nav. FUNCAP kan også brukes i forskning som utfallsmål. Skjemaet finnes i to versjoner, en med 55 spørsmål, og en med 27 spørsmål. FUNCAP 55 er best egnet ved diagnose og funksjonsvurdering, mens 27-versjonen egner seg best til oppfølging over tid, eller i forskning.

Forskningsartikkelen kan leses her

FUNCAP kan brukes fritt.

Skjemaer for nedlasting

FUNCAP på norsk

FUNCAP 55 på norsk kan lastes ned her

FUNCAP 27 på norsk kan lastes ned her

FUNCAP på engelsk

FUNCAP 55 på engelsk kan lastes ned her

FUNCAP 27 på engelsk kan lastes ned her

Bakgrunn for FUNCAP

Det finnes en rekke skjemaer som brukes for å måle funksjon eller livskvalitet. I Norge er Norsk funksjonsskjema eller SF36 mye brukt. SF 36 er også mye brukt i internasjonal forskning. Ingen av disse skjemaene er imidlertid godt egnet for å vurdere funksjonskapasitet ved ME, eller andre sykdommer med PEM.

Problemet med å spørre «kan» du?

Eksisterende skjemaer spør oftest om man «kan» utføre en aktivitet, uten å spesifisere hva man mener med «kan». Betyr det «kan uten konsekvenser» eller «kan, men krasjer fullstendig etterpå»? FUNCAP spør i stedet om konsekvensen av å utføre en aktivitet, og hvordan det påvirker evnen til å gjøre andre aktiviteter samme dag eller i dagene etter.

ME gir spesielle funksjonshemminger

FUNCAP er også designet for å synliggjøre funksjonshemminger som er typiske for ME, men som sjelden fanges opp i andre skjemaer. For mange ME-syke er lys/lydsensitivitet et stort hinder for å kunne være til stede på steder med mange mennesker, høy lyd eller skrapt lys. Ubehag og svimmelhet når man er oppreist gjør at ME-syke kan ha problemer med å sitte eller stå lenge. For mange er imidlertid de kognitive problemene et hinder for å kunne delta lenge i en samtale, lese og forstå vanskelig tekst, eller konsentrere seg om en arbeidsoppgave.