Om ME-foreningen

Norges ME-forening ble stiftet 21. november 1987 av Ellen V. Piro.

Generalsekretær er Olav Osland.

Foreningen har medlemmer over hele landet og er organisert i 15 fylkeslag (som organiserer aktiviteter i 18 fylker).

Fra ME-kontoret i Oslo koordineres all aktivitet med de 15 aktive fylkeslagene, samt kontakt med helsepersonell, offentlige instanser, politikere og media. Foreningen har besøksadresse i Nedre Slottsgate 4 i Oslo.

Kontoret bemannes av en administrasjon som består av:
– generalsekretær i 100% stilling
– organisasjonskonsulent i 50% stilling
– økonomimedarbeider i 50 % stilling
– rådgiver i 60 % stilling

I tillegg er det en rekke frivillige, som selv er ME-syke,  som bistår kontoret ved behov.

Foreningen jobber hardt for ME-saken og kjemper for
– mer forskning på området
– bedre opplæring av helsepersonell
– økt forståelse for ME (basert på de fakta og forskning som foreligger)
– bedre tilbud innen utredning av ME
– bedre tilbud innen pleie og omsorg av ME-syke
– flere og bedre rettigheter for ME-syke

Foreningens ståsted og standpunkt er basert på biomedisinsk forskning på ME.

Det var Norges ME-forening som sørget for at ME ble godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket (NAV) i 1995.

Foreningen feirer 30-årsjubileum i 2017.

Foreningen har siden 2008 vært medlem av European ME Alliance (EMEA)