Ansvarserklæring

Vennligst les dette.

Denne nettsiden drives av Norges ME-forening, en pasientorganisasjon for ME-syke og pårørende.

Dette nettstedet inneholder informasjon om forskning, medisinske tilstander og behandlingsformer.

Norges ME-forening gjør hele tiden vårt ytterste for å kvalitetsikre informasjonen, etter den kunnskapen og kompetansen foreningen til enhver tid har tilgjengelig. Likevel er det viktig for oss å understreke følgende:

 

  • Informasjonen er ikke råd, og bør ikke behandles som sådan. Alle besøkende er selv ansvarlige for avgjørelser de tar basert på informasjonen på denne nettsiden.
  • Informasjon som er gjort tilgjengelig, bearbeidet, oversatt, fortolket og/eller presentert på denne nettsiden, fritar ikke hver enkelt besøkende for en selvstendig vurdering og undersøkelsesplikt.
  • Ikke noe av informasjonen på denne siden må eller skal oppfattes, direkte eller implisitt, som medisinske anbefalinger.
  • Ta kontakt med din egen lege for diagnostisering og/eller behandling av dine personlige symptomer.
  • Informasjonen på dette nettstedet må ikke oppfattes som et alternativ til medisinske råd fra din lege eller annet profesjonelt helsepersonell.
  • Du må ikke basere din(e) avgjørelse(r) alene på informasjon på denne siden.
  • Hvis du har spesifikke medisinske spørsmål, bør du rådføre deg med lege eller annet profesjonelt helsepersonell.
  • Hvis du tror du kan lide av en medisinsk tilstand bør du oppsøke lege umiddelbart.
  • Du bør aldri utsette å søke medisinsk(e) råd, se bort fra medisinsk(e) råd eller avslutte medisinsk behandling på grunn av informasjon på vår nettside.