Symptomer ved ME

ME kan gi symptomer fra alle kroppens systemer. De symptomene som brukes for å stille diagnose viser et karakteristisk symptombilde, men de fleste pasientene har mange flere ME-relaterte symptomer enn de som kreves for diagnose.

Det finnes ingen dokumentert kur for ME, men lindring av symptomer kan gi bedre livskvalitet. Les mer om ulike tilnærminger under Symptombehandling

Listen over symptomer ved ME er basert på de internasjonale konsensuskriteriene fra 2011.

Med unntak av den anstrengelsesutløste sykdomsfølelsen/symptomøkningen, kan pasientene ha et relativt variert symptombilde. Ikke alle pasientene har alle symptomene.

Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomøkning (PEM – Post Exertional Malaise)

Dette er det viktigste symptomet, som må være tilstede for at diagnosen på ME skal kunne stilles. Det følgende er karakteristisk:

 • Markert, rask fysisk og/eller kognitiv trettbarhet som respons på anstrengelser
 • Anstrengelsesutløst symptomforverring
 • Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomøkning
 • Restitusjonsperioden (den tiden det tar å komme seg) er unormalt lang
 • Lav terskel for fysisk og mental trettbarhet

Sykdomsfølelsen/symptomøkningen kan komme selv etter liten anstrengelse, enten umiddelbart eller som en forsinket reaksjon timer eller dager etterpå. Funksjonsnivået skal være vesentlig nedsatt i forhold til det funksjonsnivået pasienten hadde før sykdommen startet. Norges ME-forening har egne sider som omtaler Post-Exertional Malaise (PEM) – du finner dem her.

I tillegg til anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomøkning, skal det også være andre symptomer til stede. Disse er inndelt i tre grupper:

Nevrologiske svekkelser

Minst ett symptom fra tre av følgende fire symptomkategorier må være til stede:

 • Vansker med å bearbeide informasjon; treg tankegang, nedsatt konsentrasjon, «hjernetåke», tap av korttidsminne
 • Smerter; hodepine av forskjellig slag, sterke smerter i muskler og ledd, magen og brystet
 • Søvnforstyrrelser; Endret søvnmønster, innsovningsproblemer, unormalt lang søvn, hyppige oppvåkninger, livlige drømmer. Våkner ikke uthvilt.
 • Nevrosensoriske og perseptuelle; manglende evne til å fokusere synet, overfølsomhet for lys, lyd, lukt, smak og berøring. Motorisk; muskelsvakhet, rykninger, dårlig koordinasjon.

Immunologisk, gastroenterologiske og urogenitale svekkelser

Minst ett symptom fra tre av fem symptomkategorier skal være til stede

 • Tilbakevendende influensalignende symptomer, sår hals, ømme lymfeknuter i hals og armhule
 • Mottakelighet for virusinfeksjoner med lang restitusjonstid
 • Kvalme, magesmerter, oppblåsthet og irritabel tarm-syndrom
 • Overaktiv blære, vannlating om natten
 • Overfølsomhet for matvarer, lukter, medisiner eller kjemikalier

Svekkelser i energiproduksjon/ionetransport

Minst ett symptom skal være tilstede:

 • Kardiovaskulært; manglende evne til å tolerere oppreist stilling (ortostatisk intoleranse) med fallende blodtrykk, hjertrytmefortyrrelser, hjertebank og ørhet/svimmelhet
 • Respiratorisk; lufthunger, tungt for å puste, utmattet muskulatur i i brystveggen.
 • Tap av termostabilitet; problemer med regulering av kroppstemperaturen, svettetokter og frostrier, markerte svingninger i løpet av døgnet, følelse av å ha feber, lavgradig feber, kalde hender og føtter
 • Intoleranse for hete eller sterk kulde

Alvorlighetsgraden av energisvikt og andre symptomer varierer fra pasient til pasient. Det kan oppstå svingninger både i symptomintensitet og symptombilde hos en enkelt pasient fra dag til dag og fra time til time.

Lenke til den fulle teksten til ICC-diagnosekriteriene.

Solnedgang

Nyoppståtte symptomer

Symptombyrden kan endre seg over tid, og det kan oppstå nye symptomer. Skjer det, bør man alltid kontakte lege. Selv om et symptom omfattes av listen over vanlige symptomer ved ME, kan det kanskje ha andre årsaker enn ME.

ME beskytter ikke mot annen, alvorlig sykdom.

Det er viktig at nye symptomer tas på alvor av helsepersonell og ikke bare henges på «ME-knaggen», slik at man fanger opp evt. komorbide tilstander som kanskje kan behandles.

Den komplette symptomlisten

En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(ME)/chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)- Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3.  Hentet fra ”A Hummingbirds Guide to M.E.”  Oversatt og bearbeidet av Eva Stormorken, 20. august 2006.  Hele oversikten kan lastes ned her.

Øyne og syn

Mange pasienter opplever problemer med øyne og syn. Her finner du lenker til mer informasjon.