Hva er ME?

«ME er en alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom med stor funksjonsnedsettelse»

Dette var konklusjonen fra en stor, offentlig, amerikansk rapport fra 2015 på spørsmålet: «Hva er ME». Rapporten var utarbeidet av prestisjetunge Institutes of Medicine (nå Academies of Science) på bestilling fra amerikanske helsemyndigheter, og var en sammenfatting av mer enn 9000 artikler om ME – hele forskningslitteraturen på det tidspunktet.

Denne seksjonen av ME-foreningens nettside inneholder informasjon om hva ME er, sammen med en beskrivelse av symptomer.

Det er mye diskusjon og forvirring rundt diagnosekoder og navne på sykdommen, så denne seksjonen inneholder også kort informasjon om denne problemstillingen.

Hvordan klassifiserer WHO ME?

Myalgisk encefalopati defineres i WHOs diagnosesystem som en  nevrologisk sykdom.

I «International Classification of Diseases», WHOs systematiske oversikt over diagnoser, er ME klassifisert som en nevrologisk sykdom. I ICD 10 hadde ME kode ICD 10 G93.3. I ICD 11, som kom i 2018, er ME fremdeles klassifisert under «Diseases of the nervous system» – nevrologiske lidelser – med kode 8E49.

Her kan du lese mer om diagnosekoder.

Mer informasjon om ME

ME gir mange symptomer fra alle kroppens systemer.

Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet. Dette fenomenet kalles «post exertional malaise» (PEM).

Klikk på knappene under for å lese mer om symptomer, utredning og diagnose, behandling- og mestringstiltak og om prognose for ME.

Vil du vite mer om ME?

Hvis du ønsker å sette deg inn i hva ME er, er dokumentene under nyttig lesing.

Den mest besøkte siden på nettsiden er «korte fakta om ME» – her finner du en kort oversikt over det du trenger å vite om ME.

Hvis du ønsker å gå i dybden, er den amerikanske rapporten Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome fra 2015 ikke å komme utenom. Den er en gjennomgang av hele forskningslitteraturen på ME, og gir omfattende informasjon om sykdommen.

Nasjonal veileder for CFS/ME inneholder informasjon om hvordan ME utredes i Norge.

NICE guidelines fra 2021 fra Storbritannia bygger på den nyeste forskningen når det gjelder utredning, behandling og mestring. Her finner du også omfattende dokumentasjon for bakgrunnen for anbefalingene.