Hva finner du under ressurser?

I denne seksjonen av Me-foreningens nettside har vi samlet nyttig bakgrunnsinformasjon om ME.

Trenger du raske fakta om ME? Her finner du en kort oversikt over temaet.

I denne seksjonen på nettsiden finner du lenker til

I tillegg til annen informasjon om ME

ME-foreningen har gitt ut en rekke brosjyrer og flyere om ME. Brosjyrene kan lastes ned som pdf-filer eller du kan bestille dem fra ME-foreningens kontor på post@ME-foreningen.