Parforhold, familie og barn når man har ME

Det kan by på utfordringer å ha kjæreste eller familie når man har en kronisk sykdom. Hvordan sikrer man at man tar tilstrekkelig hensyn til begge to, slik at den ME-syke får nokhvile, og den friske får nok aktivitet? God kommunikasjon er en hjørnesten.

Det finnes svært lite informasjon om ME og graviditet, fødsel og barselperiode. Victoria Augustine forteller om sine erfaringer, og Jan forteller om hvordan det er å være småbarnspappa med ME.