Å lære seg å leve med sykdom  – en ny identitet, aksept og håp

ME er en sykdom som påvirker alle deler av livet. Mangel på energi, kognitive vansker og en rekke andre symptomer gjør at det er vanskelig å gjøre det man gjorde før. Vi har lett for å knytte vår identitet opp mot det vi kan yte og prestere, så hvordan påvirker det selvbilde og følelse av egenverd når man må leve med kronisk sykdom.

Det er viktig å ha håp om bedring, men samtidig må man lære å akseptere sykdommen og de begrensningene den gir for å kunne mestre den. Hvordan balansere håp og aksept?

Her får du høre hvordan det er å lære seg å leve med sykdom.