ME og vaksiner

ME-foreningen får ofte spørsmål om ME og vaksiner, og om personer med ME bør vaksinere seg.

På denne siden formidler vi den informasjonen vi har om temaet.

ME og vaksiner – skal, skal ikke?

Forskning tyder på at immunsystemet hos ME-pasienter ikke fungerer helt slik det skal. Det kan i noen tilfeller medfører at immunsystemet  ikke reagerer helt slik det skal på vaksiner. I Norge har det vært debatt om hvorvidt meningokokkvaksine utløste ME hos ungdommer som deltok i utprøving av en vaksine, og det er flere som mener at deres ME-sykdom ble utløst av svinenfluensavaksinen. En studie har imidlertid ikke funnet sammenheng mellom meningokokkvaksinenen og ME. Når det gjaldt svineinfluensaen fant man en assosiasjon mellom ME og det å ha hatt selve influensaen, men ikke mellom ME og vaksinen. Det betyr ikke at ikke enkeltpersoner kan ha fått utløst ME etter disse to vaksinene.

Overfølsomhet for bl.a. medisiner er beskrevet i de internasjonale konsensus kriteriene fra 2011. Også CDC påpeker dette på sine nettsider om behandling og oppfølging av ME-syke. Det er imidlertid umulig å si hvordan hver enkelt ME-pasient kommer til å reagere på en vaksine.

Samtidig ser det ut til at mange ME-pasienter opplever langvarig forverring av ME-symptomer i lang tid etter infeksjonssykdommer. De sykdommene man vaksinerer mot medfører som regel betydelig helserisiko. Mange ME-syke har også andre komorbide sykdommer som gjør at de risikerer å bli alvorlig syke av f.eks. influensa.

Vurder risiko

ME-foreningen oppfordrer alle til å vurdere disse punktene:

  • Hva er risikoen for å bli smittet?
  • Hvor farlig er sykdommen det gjelder?
  • Andre komorbide sykdommer som kan påvirke hvor syk man blir (f.eks. hjerte- og karsykdom, lungesykdom)
  • Tidligere erfaring med bivirkning av vaksine

Har man barn i barnehage og astma i tillegg til ME, er det sannsynligvis klokt å ta den årlige influensavaksinen. Skal man til land der man risikerer dødelige sykdommer somdifteri, stivkrampe eller tyfus er det i all sannsynlighet bare to fornuftige valg: Å bli hjemme eller ta vaksinene.

Det er best å ta disse avgjørelsene i samråd med legen din, som kjenner til din sykehistorie og helsetilstand, og som vet hvordan du har reagert på medikamenter tidligere.

Hvis man ikke tar vaksinen, kan det lønne seg å beskytte seg mot smitte fra den aktuelle sykdommen der det er mulig. Når det gjelder influensasmitte, kan man f.eks. unngå folkemengder og sørge for god håndhygiene. Lar man være å vaksinere seg mot turistdiare, bør være forsiktig med hva man spiser og drikker. Kort sagt dreier det seg om å utvise sunn fornuft.

Akvarell av jorde og trær høst

Folkehelseinstituttets informasjon om vaksiner

Her kan du finne folkehelseinstituttes informasjon om vaksiner.

Denne siden inneholder informasjon om den årlige influensavaksinen.

Her kan du finne informasjon om reisevaksiner.

Helsenorge.no har informasjon om bivirkninger ved vaksine. Milde reaksjoner er ikke uvanlig, også hos personer som ikke har annen sykdom.

ME-pedia er et nettbasert oppslagsverk om ME. Her kan du lese artikkelen om ME og influensavaksine.

En dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert studie på influensavaksien for ME-syke viste at både de ME-syke som fikk vaksienen og de som ikke fikk den rapporterte bivirkninger. Studien konkluderte med at de ME-syke hadde mange og varierte symptomer, og lett tolket ME-symptomer som bivirkninger.