PEM – forskning

PEM er kardinalsymptomet på ME. På denne siden finner du omtale av noe av forskningen på PEM.

I 1957 var det et utbrudd av en ukjent sykdom på Royal Free Hospital i London, og mange av de ansatte ble syke. Dr. Melvin Ramsay laget den første beskrivelsen av sykdommen han kalte Myalgisk Encefalomyelitt. Han beskrev:

«Muscle fatigability whereby, even after a minor degree of physical effort, three, four or five days or longer elapse before full muscle power is restored is unique and constitutes the sheet anchor of diagnosis. Without it I would be unwilling to diagnose a patient as suffering from ME.»

Foreverring etter aktivitet / belastning er beskrevet i en rekke artikler om ME, og må være tilstede for å kunne sette diagnosen.

Man vet ikke i dag hva som forårsaker PEM, men en rekke studier har funnet en unormal respons på belastning.

Denne siden inneholder informasjon om den viktigste forskningen på PEM, og vil bli oppdatert etterhvert.

IOM-rapporten – Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness

I februar 2015 publiserte amerikanske Institute of Medicine en rapport om ME på oppdrag fra NIH. Rapporten var en samlestudie som omfattet hele forskningslitteraturen på ME, og den konkluderte med at PEM var det viktigste kjennetegnet på ME, og foreslo et navnebytte til Systemic Exertion Intolerance Disease, SEID.

Les mer om IOM-rapporten her.

I videoen under forteller en av forskerne bak IOM-rapporten, Dr. Lily Chu, om hvilke studier de la vekt på. Tilhørerne på webinaret hadde så mange spørsmål, at Dr. Chu har svart på dem i et eget dokument.

Insights From Invasive Cardiopulmonary Exercise Testing of Patients With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

Davis Systrom har arbeidet lenge med ulike former for treningsintoleranse. I denne artikkelen bruker de ergospirometri for å se på mulige årsaker til treningsintoleranse ved ME/CFS, og finner to mulige mekanismer. Lenke til abstrakt

To-dagers ergospirometri

Forskere ved Pacific Fatigue Lab var de første som brukte ergospirometri for å teste ME-pasienter to påfølgende dager. Mens friske kontrollpersoner har tilnærmet samme yteevne begge dager, har ME-pasientene markert nedgang i yteevnen dag to av testen.

ME-pasienters manglende evne til å reprodusere (eller forbedre) sin resultater fra dag 1 på dag 2 av en to-dagers ergospirometritest ser ut til å være unik for ME. Studier viser at pasienter med f.eks. hjertefeil, pulmonal hypertensjon eller cystisk fibrose og en rekke andre sykdommer alle kan presse seg til de ikke orker mer, og så gjenta øvelsen med samme eller bedre resultat dagen etter. Det kan ikke ME-pasienter. Under er et utvalg av studier som bruker to-dagers ergospirometri.

Discriminative validity of MEtabolic and workload measurments for Identifying People with Chronic Fatigue Syndrome

Snell CR, Stevens SR, Davenport TE, Van Ness JM.

“The lack of any significant differences between groups for the first exercise test would appear to support a deconditioning hypothesis for CFS symptoms. However, the results from the second test indicated the presence of CFS-related postexertion fatigue. It might be concluded that a single exercise test is insufficient to reliably demonstrate functional impairment in people with CFS. A second test might be necessary to document the atypical recovery response and protracted fatigue possibly unique to CFS, which can severely limit productivity in the home and workplace.”

Les hele artikkelen her.

Reproducibility of Measurements Obtained During Cardiopulmonary Exercise Testing in Individuals With Fatiguing Health Conditions – A Case Series

Larson, Benjamin PT, DPT; Davenport, Todd E. PT, DPT, MPH, OCS; Stevens, Staci R. MA; Stevens, Jared B3; Van Ness, J. Mark PhD; Snell, Christopher R. PhD

Seks personer, matchet for BMI og alder ble testet med en to-dagers ergospirometritest. En var frisk og aktiv, en frisk og inaktiv, en med MS, en HIV-positiv, en med meget mild ME og en med moderat ME. Pasientene uten ME reproduserte eller forbedret resultatene dag to, mens begge ME-syke ikke gjorde det.

Lenke til abstrakt.

Andre studier fra andre forskere underbygger Snells funn, blant annet:

Decreased oxygen extraction during cardiopulmonary exercise test in patients with chronic fatigue syndrome.

Vermeulen RCVermeulen van Eck IW.

“Low oxygen uptake by muscle cells causes exercise intolerance in a majority of CFS patients, indicating insufficient metabolic adaptation to incremental exercise. The high increase of the cardiac output relative to the increase of oxygen uptake argues against deconditioning as a cause for physical impairment in these patients.”

Lenke til abstrakt

Inability of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients to reproduce VO₂peak indicates functional impairment.

Keller BA, Pryor JL, Giloteaux L.

“ME/CFS participants were unable to reproduce most physiological measures at both maximal and ventilatory threshold intensities during a CPET performed 24 hours after a prior maximal exercise test. Our work confirms that repeated CPETs warrant consideration as a clinical indicator for diagnosing ME/CFS. Furthermore, if based on only one CPET, functional impairment classification will be mis-identified in many ME/CFS participants.”

Lenke til abstrakt

Abnormal blood lactate accumulation during repeated exercise testing in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome

En todagers ergospirometritest, gjennomført av Katarina Lien, viste at ME-syke produserte mer laktat (melkesyre), tidligere på dag 2 sammenlignet med dag 1. Friske kontroller hadde hatt en treningseffekt, og produserte mindre laktat senere.

«In conclusion, previous exercise deteriorates physical performance and increases [Laa] during exercise in patients with ME/CFS while it lowers [Laa] in healthy subjects.»

Hele artikkelen kan leses her.

Assessment of Post-Exertional Malaise (PEM) in Patients with Myalgic Encephalomyelitis (ME) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS): A Patient-Driven Survey

Professor Leonard Jason og hans team beskriver i denne artikkelen arbeidet med å utarbeide et verktøy for å beskrive og vurdere PEM. Verktøyet ble til i samarbeide med pasientene gjennom flere spørreskjemaer, og tok hensyn til triggere, symptomer, styrke av symptomer og varighet av PEM.

Lenke til full artikkel.

Litteratursøk med sortering om PEM

i 2019 foretok Folkehelseinstituttet et litteratursøk med sortering på PEM. Rapporten kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider.

Andre studier

Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise in patients with Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Syndrome.

Denne studien fant endringer i genekspresjon i immunceller etter en submaksimal sykkeltest. Blodprøver ble tatt ved baseline og 1/2 time og 8, 24 og 48 timer etter belastningen.

Lenke til abstrakt.

LI videoen under forteller Lucinda Bateman, en av forskerne bak studien.

Altered immune response to exercise in patients with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: a systematic literature review

Nijs, Jo; Nees, Andrea; Paul, Lorna; De Kooning, Margot; Ickmans, Kelly; Meeus, Mira; Van Oosterwijck, Jessica (2014). . Exercise Immunology Review20: 94–116. ISSN 1077-5552PMID 24974723.