Seminarium om barn och unga med ME/CFS – 2014

RME gamme logo

Riksföreningen för ME-patienter arrangerte i 2014 et seminar med tema barn og unge med ME. Foredragene er med Amolak Bansal og Nigel Speight fra Storbritannia og Peter Rowe fra USA, alle klinikere med lang erfaring med ME.