Om ME-fondet

Foreningens forskningsfond

ME-fondet ble i sin tid etablert som en enkeltstående innsamlingsaksjon i regi av Norges ME-forening.

Nå er det et stående fond, som samler inn penger til forskning kontinuerlig. Sentralstyret i foreningen tar den endelige avgjørelsen om bevilgninger, og oppnevner årlig et styre som administrerer ME-fondet på frivillig basis. Dette styret innstiller i tillegg på bevilgninger i tett samarbeid med foreningens medisinske fagråd.

Innsamlede midler deles ut til forskningsprosjekter i Norge på ME-dagen 12. mai og på ME-foreningens fagdag i november.

ME-fondet organiserer innsamling på tre vis:

  1. Gjennom å organisere egne innsamlinger
  2. Gjennom å søke legater, stiftelser, bedrifter og privatpersoner om midler
  3. Gjennom å legge til rette for, oppmuntre og bidra til initiativ fra støttespillere som organiserer egne innsamlinger

Medisinsk forskning bidrar til sårt tiltrengt optimisme og håp for vår pasientgruppe.

Det er med stor glede vi følger med på både nasjonal og internasjonal forskning på ME. Svært mye spennende skjer for tiden og nye puslespillbiter legges stadig til som bidrar til økt forståelse for sykdomsmekanismene ved ME samt bringer oss nærmere medisinsk behandling.

Vi setter stor pris på alle bidrag, både store og små. Ekstra glade blir vi for faste månedlige givere.

Søknadskriterier

ME-fondet støtter biomedisinsk forskning på ME for klart definerte diagnosegrupper. Kliniske studier som ser på diagnostisering, symptomlindring eller behandlinger som kan bedre de ME-sykes situasjon prioriteres. Det kan også gis støtte til forprosjekter som kan lede til støtte fra offentlige forskningsmidler.

Fondet støtter også grunnforskning på ME og kortere hospiteringsopphold for forskere fra norske institusjoner i utlandet.

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning