Om ME-fondet

ME-foreningens forskningsfond

ME-fondet ble i sin tid etablert som en enkeltstående innsamlingsaksjon i regi av Norges ME-forening.

Nå er det et stående fond, som fortløpende samler inn penger til forskning. Sentralstyret i foreningen tar den endelige avgjørelsen om bevilgninger, og oppnevner hvert annet år en styringsgruppe med en leder og minst tre andre frivillige som administrerer ME-fondet på frivillig basis. Denne styringsgruppen innstiller på bevilgninger i tett samarbeid med ME-foreningens medisinske fagråd.

Innsamlede midler deles ut til forskningsprosjekter i Norge på ME-dagen 12. mai og på ME-foreningens fagdag i november.

ME-fondet organiserer innsamling på tre vis:

  • Gjennom å organisere egne innsamlinger
  • Gjennom å søke legater, stiftelser, bedrifter og privatpersoner om midler
  • Gjennom å legge til rette for, oppmuntre og bidra til initiativ fra støttespillere som organiserer egne innsamlinger

I tillegg tar ME-fondet imot søknader med sikte på støtte fra DAM – lenke

Medisinsk forskning bidrar til sårt tiltrengt optimisme og håp for vår pasientgruppe.

Det er med stor glede vi følger med på både nasjonal og internasjonal forskning på ME. Svært mye spennende skjer for tiden og nye puslespillbiter legges stadig til. Det bidrar til økt forståelse for sykdomsmekanismene ved ME og bringer oss nærmere medisinsk behandling.

Vi setter stor pris på alle bidrag, både store og små. Ekstra glade blir vi for faste månedlige givere.

log ME-fondet

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning