Troms regionlag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Troms regionlag

Fylkesstyret arrangerer:

* Temamøter

* Kafe-treff

* Årsmøte

* Sommerfest

* Julebord

På vår Facebook-side legger vi ut nyheter fra fylkeslaget, informasjon om kommende arrangementer, nytt fra foreningen sentralt og andre fylkeslag, samt andre aktuelle ME-saker.

Vi holder stort sett våre medlemsmøter på Lærings og mestringssenteret på UNN, Tromsø. I tillegg prøver vi å ha møter andre steder i Troms. Vi arrangerer også kurs og konferanser

Vi ønsker både medlemmer og ikke- medlemmer velkommen til våre møter!

Dersom du ønsker å organisere kafe-treff i ditt nærområde, ta gjerne kontakt.

E-post: troms@me-foreningen.no