Prosjekter som har fått støtte

Vår 2021:

Ola Didrik Saugstad og Dag Gundersen Storla – 100.000 kroner til planlegging og forberedelser av studier på ME-pasienter ved det behandlingstilbudet ved Røysumtunet.

Linn Skjevling og resten av teamet bak “The comeback study” ved Universitetet i Nord-Norge – 330.000 kroner til bemanning, for å sikre videre gjennomføring og oppfølging av studien.

Karl Johan Tronstad med flere, Universitetet i Bergen – 500.000 til analyse- og laboratorium-utgifter

Midlene skal gå til videre undersøkelser av deltakerne fra CycloeME-studien.

Marte K. Viken og Benedicte A Lie, Universitetet i Oslo – 200.000 til kostnader for genetiske studier på ME.

Denne støtten går ikke til et spesifikt prosjekt, men til et nytt område forskningsgruppen ved UiO nå fokuserer på: Genetiske aspekter ved spesielle deler av immunsystemet. Forskerne har tidligere avdekket assosiasjon mellom ME og bestemte proteiner i genene, og ønsker videre å studere genetisk assosiasjon hos ME-pasienter i motsetning til friske.

Høst 2021:

Professor Karl Johan Tronstad og hans forskningsgruppe på Haukeland sykehus har fått 250 000 kroner til å fortsette arbeidet med å kartlegge mulig forstyrrelser i blodsirkulasjon og oksygentilgjengelighet i forskjellige vev i kroppen som betydningsfulle sykdomsmekanismer ved ME.

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning