Rapport fra spørreundersøkelse om Nav 2024

ME-foreningen gjennomførte i februar 2024 en kort spørreundersøkelse om erfaringer med Navs krav om å gjennomføre «hensiktsmessig» behandling før man kan søke uføretrygd. Undersøkelsen rettet seg mot personer som hadde fått svar på søknad om uføretrygd etter endringene i Navs rundskriv til folketrygdloven paragraf 12.6. 15.05.23.

Endringer etter stortingsvedtak

Endringene kom etter et Stortingsvedtak november 2022 om å avslutte særbehandling av ME-syke. Før dette inneholdt rundskrivet særbestemmelser om ME, og sa blant annet at ME-syke «bør» ha forsøkt kognitiv terapi, gradert trening, mestringskurs og rehabilitering. Etter stortingsvedtaket ble dette fjernet fra rundskrivet (forskriften). I etterkant er informasjon om hvilke behandlinger som man «bør» ha forsøkt, blitt flyttet inn i Navs trygdemedisinske kunnskapsbank.

Pålagte behandlinger virker ikke

En spørreundersøkelse fra mai 2023 fant at de fleste ME-syke som hadde hatt AAP i 2021, 2022 eller 2023 hadde måttet gjennomføre disse behandlingene før de fikk innvilget uføretrygd. Den samme undersøkelsen, med 820 respondenter, fant at under 1% hadde opplevd bedring eller kunnet redusere uføreprosent som følge av tiltak i Nav, mens 81% var uenig eller sterkt uenig i dette. På spørsmål om respondentene mente de hadde blitt friskere gjennom møtet med Nav, var 84% var uenig eller sterkt uenig.

Det er et mysterium hvordan disse behandlingene kan ses som «hensiktsmessig» behandling, siden det ikke foreligger dokumentert effekt på arbeidsevne, og mange pasienterfaringer om skade. Så vidt ME-foreningen vet, fører ikke Nav selv statistikk for effekt av tiltakene. Det er nærliggende å spørre om det handler om ideologi fremfor kunnskap når man i årevis fortsetter å kreve tiltak som i beste fall ikke virker, og som i verste fall gjør allerede syke mennesker sykere.

Endring i rundskriv har ikke gitt endring i praksis

Svarene fra denne undersøkelsen tyder på at det ikke har skjedd endringer i praksis etter endringer i rundskrivet, og at Nav fremdeles gir avslag på uføretrygd hvis behandlinger ikke er gjennomført. Nav har fulgt bokstaven i Stortingets vedtak, men ikke intensjonen.

Rapporten kan leses på nett eller lastes ned gratis. Klikk på bildet over for å komme til rapporten.