Symptombehandling, kosttilskudd mm.

Det finnes i dag ingen kurativ behandling for ME.

Det er imidlertid mulig å behandle symptomer som søvnproblemer, smerter og kvalme, og dermed gi pasientene en bedre hverdag.

Symptomlindring kan bidra til å gi den ME-syke bedre livskvalitet.

Mange ME-syke opplever problemer med mage og tarm, og kan ha fordel av å legge om kostholdet. Pasienterfaringene ser imidlertid ut til å sprike mye på hva som er et optimalt kosthold, og det finnes i dag ingen egen «ME-diett».

En del ME-syke kan også ha nytte av fysioterapi, så fremt den er tilpasset den enkelte pasientens funksjonsnivå.

I denne seksjonen har vi samlet informasjon om former for behandling.

I menyen til høyre finner du lenker til omtale av ulike behandlingsformer.