I skjemaet under kan du gjøre endringer i medlemskapet ditt.

  • Endre adresse eller epost
  • Legge til eller fjerne medlem i husstand: Navn og fødselsdato (må ha samme adresse)
  • Endre medlemskap på grunn av endret økonomisk status

Endring av medlemskap