Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge – Sintef 2011

Rapporten kan lastes ned som PDF her.

Rapporten fra Sintef kom i 2011 og dokumenterte manglende kunnskap om ME i alle ledd i helsevesenet.

Oppsummert gir vår undersøkelse grunnlag for å trekke følgende konklusjoner:

  • Det er mangel på kunnskap om CFS/ME i sosial-, velferds- og helsetjenesten. Få kommuner har tilbud som ivaretar behovene hos pasienter med CFS/ME.
  • Flere av helseforetakene har ikke bygget opp noe spesifikt tilbud til pasienter med CFS/ME.
  • Det er manglende enighet om og implementering av diagnostiske kriterier for CFS/ME.
  • Det er mangel på kurativ behandling av CFS/ME.
  • Det er mangel på egnede behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud for de dårligst fungerende med CFS/ME. Planene om etablering av tilbud til de aller sykeste med CFS/ME ved Oslo universitetssykehus er ennå ikke realisert.
  • Det er mangelfull kompetanse og mangelfullt tilbud når det gjelder de spesielle utfordringene knyttet til barn og unge med CFS/ME.

Denne rapporten bidro til at det ble opprettet en Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.