ME-foreningens brosjyrer

ME-foreningen har utarbeidet flere brosjyrer og flyere om ME. Fra denne siden kan man laste ned pdf-filer av ME foreningens brosjyrer. Brosjyrene inneholder nyttig informasjon for både ME-syke, pårørende, skole og helsepersonell – og alle andre som er i kontakt med ME-syke.

Du kan skrive ut ME-foreningens brosjyrer selv, eller sende dem til andre elektronisk.

Trenger du papirkopier av brosjyrene kan du kontakte oss på post@ME-foreningen.no.

Vi tar ME-på alvor

Brosjyre – Vi tar ME på alvor

Brosjyren gir kortfattet men rikelig informasjon om ME, behandling, hvordan leve med sykdommen, og litt om forskning. Her finner man også kontaktinformasjon til ME-foreningen

Håndbok for ME-syke barn og ungdom

Hefte – Håndbok for barn og unge med ME

Dette heftet er rette mot barn og unge som er mellom 10 og 15 år og som har ME. Her finner man lett tilgjengelig informasjon om hva ME er, sammen med råd og tips om hvordan man best mestrer hverdagen med ME.

ME-foreningen har også en informasjonspakke rettet mot skoler, du finner mer informasjon om den her.

Aktivitetsavpassing

Hefte – Aktivitetsavpassing

Aktivitetsavpasning handler om å finne en balanse mellom aktivitet og hvile og unngå PEM. Dette heftet inneholder informasjon om hva aktivitetsavpasning er og gir enkle tips og råd om å mestre hverdagen med ME.

Avspenningsøvelser kan være nyttig, og det finnes flere verktøy med eller uten lyd man kan bruke.

Her finner du avspenning på norsk.

ME og Søvn

Brosjyre ME og søvn

Søvnproblemer er et av de vanligste symptomene ved ME. Pasienter opplever problemer med innsovning, mangel på dyp søvn, hyppig oppvåkning og ikke-forfriskende søvn.

Brosjyren forteller om vanlige symptomer og om tilnærminger til å bedre søvnkvalitet.

PEM

PEM

PEM står for Post Exertional Malaise, eller anstrengelsesutløst symptomforverring på norsk. Pasienter som anstrenger seg ut over egen tålegrense opplever forverring av alle symptomer, en reaksjon som ofte er forsinket, og som kan være langvarig.

PEM er kardinalsymptomet ved ME, og denne brosjyren gir nyttig informasjon, både til pasienter og til dem som er i kontakt med ME-syke.

PEM - kardinalsymptom ved ME

Leve med ME – som pårørende

Brosjyre om hvordan det er å være pårørende til en ME-syk

Brosjyren tar opp hvilke utfordringer man møter som pårørende til en ME-pasient, og hvordan man best tar vare både på seg selv og den syke.

Skriv: Leve med ME – som pårørende

Skriv: for pårørende til ME-syke (Kun elektronisk)

Heftet inneholder informasjon og råd om hvordan man kan takle rollen som pårørende, både når de gjelder å ta vare på seg selv, og å  gi den syke best mulig omsorg.

Barn og unge med ME og skolegang

Hefte om barn og unge og skolegang

Heftet er utarbeidet i samarbeid med nasjonal kompetansetjenste for CFS/ME og er finansiert av Helsedirektoratet, og gir nyttig informasjon både til pårørende og til skolen.

Bilde av forsiden til "Barn og unge med CFS/ME - informasjon og råd"

Helsepersonell i møte med ME-pasienter

Brosjyre om ME for helsepersonell

Brosjyren gir nyttig informasjon om ME til helsepersonell som skal hjelpe eller pleie ME-syke

Ambulansepersonell i møte med ME-pasienter

Brosjyre om ME for ambulansepersonell

Brosjyren gir råd og nyttig informasjon til ambulansepersonell som skal transportere ME-syke.

Verktøykassen for tilrettelagt undervisning

Verktøykassen for tilrettelagt undervisning

Dette prosjektet i regi av Rogaland Fylkeslag har laget en verktøykasse for tilrettelagt undervisning for barn og unge med ME. Verktøykassen inneholder informasjon beregnet på skolene.

Gå til prosjektets nettside for mer informasjon.