ME-foreningens fagdag 2023 – hvordan utdanne helsepersonell om ME?

Til ME-foreningens fagdag 2023 inviterte vi foredragsholdere som arbeider aktivt for å øke kunnskpasnivået om ME innen sin faggruppe. Under finner du video av foredragene fra fagdagen.

Rødt banner, fagdag 2023 med bilder av innledere.

Video av foredragene

Under finner du presentasjonene fra foredragsholderne:

Nina Muirhead fra Doctors with ME – «ME/CFS and Medical Education»

Irma Pimxsterhuis, førsteamanuensis i Ergoterapi på OsloMet – Opplæring av ergoterapistudenter ved OsloMet i fatigue management med hovedfokus på CFS/ME

Michelle Bull  fra Physios for ME – «Understanding and managing ME/CFS for physiotherapists

Amy Mooney, ergoterapeut med ME, fibromyalgi og Ehler-Danlos som spesialfelt – «Pacing for PEM: an occupational therapy approach for managing symptoms and exertion for meaningful activities of daily living.»