Symposium om ME, Stanford og OMF, august 2017

I august 2017 ble det avholdt et symposium om ME på Stanford universitet i samarbeid med Open Medicine Foundation. Foredragene var rettet mot pasienter og pårørende. Tittelen på symposiet var “The Molecular Basis of ME/CFS”.

Under finner du videoer av foredragene og paneldebatten. Det er også lagt ut en artikkel med et sammendrag på OMFs nettside. Det er også et innlegg på Storify om symposiet.