Symptomer – hvilke er mest plagsomme, og hva er PEM?

ME gir symptomer fra alle kroppens systemer. Sykdommen preges av unormal trettbarhet, symptomforverring etter anstrengelse og unormalt lang restitusjonstid. Anstrengelsesutløst symptomforverring kalles også PEM (Postexertional malaise). Du kan lese mer om PEM her. Kunnskap om PEM er viktig, både for de syke og for helsepersonell. Mestring av PEM er sentralt for mestring av ME, og erfaring viser at de syke har bedre utbytte av samhandlingen med helsepersonell hvis kunnskap om PEM er tilstede.

Andre symptomer er utmattelse, kognitive vansker (korttidshukommelse, konsentrasjon og ordleting), problemer med regulering av blodtrykk og temperatur, smerter, søvnforstyrrelser og mye, mye mer.

Her kan du høre om hvilke symptomer som oppleves som mest plagsomme, og om hvordan PEM oppleves.