I reglene for ME-foreningens Facebookgrupper står det at man ikke godta hets eller trakassering i gruppene, men hva betyr det?

Hva er personangrep / trakassering / ærekrenkelse?

Personangrep defineres som å «ta mannen, ikke ballen», altså å diskutere personen som legger fram et argument og ikke saken.

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. I henhold til Arbeidstilsynet er det trakassering «når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.»

Eksempler:

  • Omtale av en person i negative vendinger
  • Tillegge en person motiver som ikke kan dokumenteres
  • Spredning av rykter
  • Omtale av andres meninger som «dumme» «idiotiske» «tull» eller lignende
  • Mange personer etter hverandre kommer inn i en tråd og sier i sterke ordelag hvor feil en enkeltpersons innlegg er
  • Oppfordring til aksjoner som vil kunne oppfattes som trakassering rettet mot en person i eller utenfor gruppen

Ærekrenkelse / injurie En injurie, eller ærekrenkelse, er ifølge Almindelig borgerlig Straffelovs kapittel 23 et lovbrudd hvor en person ved ord eller handling krenker en annens gode navn og rykte, æresfølelse eller utsetter noen for hat eller ringeakt.

Eksempler:

  • Tillegge andre motiver
  • Negativ, udokumenterbar, omtale av personer i eller utenfor gruppen – som grådig, uvitende, dum el.
stockphoto mobbing online