Kontaktinformasjon

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter foreningen og foreningens rådgiver for barn og unge, juridisk hjelp, informasjon om innmelding mm.

Administrasjonen

generalsekretær

Olav Osland

gensek@me-foreningen.no

Assisterende generalsekretær

Trude Schei

Trude.Schei@hotmail.com

Organisasjonskonsulent

Anne-Cathrine Wangberg Rodriguez

anne-cath@me-foreningen.no

Regnskap

Siri Waaland

info@me-foreningen.no

Kontormedarbeider

Hilde Grøndahl Tangen

Medlemskap – medlem@me-foreningen.no

Andre henvendelser – post@me-foreningen.no

Helsefaglig rådgiver

Nina Røstad

raadgiver@me-foreningen.no

Kommunikasjon

Margrethe Gustavsen

Kommunikasjon@ME-foreningen.no

Besøk- og postadresse:

Norges ME-forening
Nedre Slottsgate 4 M
0157 Oslo

Vi holder til i 3. etg.

Telefon:  (+47) 21 68 81 50

Telefon- og besøkstid:

Tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl 11:00 – 15:00.

Norges ME-forening holder normalt stengt i julen, påsken og deler av sommeren. Informasjon om når vi holder stengt i disse periodene, vil bli publisert i god tid før på denne siden.

E-post:

Generelle henvendelser: post@ME-foreningen.no

Medlemskap:  medlem@me-foreningen.no

Medlemskap:

Det er mulig å melde seg inn og betale samtidig i vår nettbutikk.

Rådgiver for barn og unge med ME

Mette Schøyen er ME-foreningens rådgiver for barn og unge med ME. Hun kan stort sett nås på telefon mandag, onsdag og fredag mellom 10 og 12.

Telefon: 47844671

E-post: barnogunge@me-foreningen.no

Organisasjonsnummer: 982 913 160

Kontonummer: 7878 06 07946

Juridisk hjelp

ME-foreningens medlemmer får en time gratis rådgivning hos advokatfirmaet Legalis. Kontaktskjema for juridisk hjelp.

Støttetelefonen

Behovet for å snakke med noen som forstår hva det betyr å leve med ME er stort. Kanskje er behovet ekstra stort fordi man har en sykdom som mange opplever er lite forstått av venner, familie og i hjelpeapparatet.

Likepersonene som betjener ME-foreningens  støttetelefon har gjennomgått kvalifiseringskurs og har taushetsplikt. En likeperson er en som har egne erfaringer med det å leve med ME eller med å være pårørende.

Støttetelefonen: 21 64 03 60