Resolusjoner vedtatt av Landsmøtet i ME-foreningen:

Oktober 2020: Resolusjon om diagnostisering og behandling (lenke)