Åpen fagdag i Oslo november 2018.

Foredrag med professor Benedicte Lie, UiO, professor Karl Johan Tronstad, UiB, og David Tuller DrPh, Berkeley

Video av foredrag

Skyldes ME/CFS energisvikt i kroppens celler?

Professor Karl Johan Tronstad, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen

Genetiske undersøkelser for å avdekke immunapparatets rolle ved ME.

Professor Benedicte A. Lie, Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo

The PACE Trial: ”Thing of Beauty” or Piece of Crap?

Professor i journalistikk og folkehelse David Tuller, School of Public Health, University of California, Berkeley

Her er et kortere intervju med Tuller, der han går over en del av hovedpunktene. Intervjuet er tekstet på norsk.

Under finner du video fra foredraget, det er ikke tekste.

Åpen fagdag 2018

Fagdag 2018 plakat

Karl Johan Tronstad og Benedicte Lie arbeider begge med prosjekter der de fikk midler fra forskningsrådets initiativ BehovME, med brukeridentifisert forskning.

På den åpne fagdagen orienterte de om prosjektene på i foredrag beregnet på pasienter og pårørende.

Fagdagen var en del av kunnskapskampanjen 2018. I løpet av den uken kampanjen varte ble det publisert en rekke videoer og artikler.

Les mer om kunnskapskampanjen her.

ME-foreningen arrangerte en åpen fagdag i 2017 også, med forelseninger av Olav Mella og Mady Hornig.