Informasjonsarbeid

ME-foreningen har som mål å spre god, forskningsbasert og oppdatert informasjon om ME til både pasienter, politikere, helsepersonell, skole og andre som kommer i kontakt med ME-pasienter. Foreningens representanter holder seg oppdatert om forskning, og formidler den kunnskapen de tilegner seg videre. ME-foreningen har en svært innholdsrik nettside, der man til en hver tid kan finne oppdatert informasjon om sykdommen.

Nettside

ME-foreningens nettside inneholder informasjon for pasienter og helsepersonell om sykdommen ME, sammen med nyhetssaker som er av interesse for personer som er opptatt av ME-saken. Nettsiden inneholder også lenker til en rekke foredrag og videointervjuer om ME.

En egen seksjon er viet mestring.

Rapporter

ME-foreningen har gjennomført en rekke spørreundersøkelser blant ME-syke. Rapportene ligger offentlig tilgjengelig på ME-foreningens nettside

Forskningskonferanse

Høsten 2017 arrangerte ME-foreningen en forskningskonferanse i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeste for CFS/ME. Arrangementet var veldig vellykket, og det planlegges en ny konferanse høsten 2018.

Fagdager og foredrag

Fylkeslagene arrangerer ofte foredrag med temaer som er interessante for pasienter og pårørende. Noen fylkeslag har også arrangert fagdager for helsepersonell i samarbeid med lokale sykehus.

Publikasjoner

ME-foreningen har i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME utarbeidet et hefte om barn og unge med ME.

Foreningen har også laget en barnebok, der det blir forklart hvordan det er å leve med ME.

Boken «når livet sporer av» av Kristina Vedel Nilesen ble publisert i samarbeid med ME-foreningen, og med midler fra Stiftelsen Dam.

Katarina Lien
Graf 2012 undersøkelse erfaringer med ulike behandlinger
Bilde av forsiden til "Mamma har ME"