Videoprosjekt: Hvordan er det å leve med ME?

De komplette intervjuene

Under kan de se de komplette intervjuene der ME-syke forteller om hvordan det er å leve med ME.

Oversikten over temaer og spørsmål finner du her.