Video

ME foreningen arrangerer jevnlig fagdager, konferanser og webinarer. De fleste av disse arrangementene tas opp, og blir lagt ut i etterkant. Foreningen har også produsert korte informsajonsvideoer om ulike aktiviteter. ME-foreningen har sin egen Youtube-kanal. Der har vi samlet opptak av webinarer, sammen med opptak fra ME-foreningens fagdager og konferanser. Innholdet er delt opp i spillelister, slik at du enkelt skal finne det innholdet du leter etter.De fleste videoene blir også lastet opp til vår Facebook-side.

På denne siden finner du to av de mest sette videoene på vår kanal. Over forteller Anne Kielland om inntrykk fra FAFO og SINTEFS prosjekt, Tjenesten og MEg. Under snakker Caroline Kingdon om utviklingen av retningslinjene for diagnose og oppfølging av ME fra NICE, og hva de betyr for hvordan ME-syke bør behandles.

Det er også mange andre foreninger og andre organisasjoner som produserer video om ME. PÅ denne siden nevner vi noen kanaler der du kan finne god informasjon og interessante foredrag. Dette er ikke en uttømmende liste.

Andre Youtube-kanaler

Invest in ME research

På Invest in ME sin Youtube kanal finner du opptak fra den årlige Invest in ME konferansen.

Bateman Horne Center

Bateman Horne Center utreder og følger opp pasienter, i tillegg til at de driver med forskning. Senteret har laget mange svært gode videoer om PEM og om oppfølging av ME-syke. Mange av videoene er rettet mot helsepersonell

RME

Riksförbundet för ME-patienter arrangerer årlige konferanser. Video fra disse konferansene finner du på RMEs youtube-kanal.

David Tuller

David Tuller har satt søkelyset på problemer med deler av forskningen på den biopsykososiale modellen ved ME. Han har lage en serie intervjuer med forskere om aktuelle temaer.

Open Medicine Foundation

OMF finansierer forskning på ME, og har også arrangert seminarer og konferanser. Kanalen deres inneholder opptak fra onferanser, informasjonsvideoer om ME mm.

Wetenschap voor Patienten – ME/cvs Vereniging

Serie med videointervjuer med mange av de ledende forskerne og klinikerne innen ME-feltet– Den siste videoen ble laget i 2017, men innholdet er fremdele aktuelt.