KONTAKT MED ANDRE MED ME

Mange opplever det som en stor lettelse å kunne snakke med andre i samme situasjon. ME-foreningen tilrettelegge for kontakt mellom pasienter, både gjennom fysiske treff i regis av fylkeslagene og virtuelle treff og diskusjonsfora på nett.

ME-foreningen er til stede på facebook. På ME-foreningens Facebookside vil du finne opplysninger om aktiviteter, nyhetsstoff og interessant lenker.

ME-foreningen har fylkeslag i de fleste fylker i Norge.

Norges ME-forening har flere grupper på Facebook

Gruppene er ment å være et sosialt nettverk, hvor man kan komme i kontakt med andre i samme situasjon og arrangere lokale treff. Gruppene er ment som likepersonsgrupper, der ME-pasienter kan møtes og utveksle erfaringer og gi hverandre støtte tips og råd i et uformelt forum. I disse gruppene kan man snakke om alt, men vi gjør oppmerksom på at markedsføring ikke er tillat. ME-foreningen ber også alle opptre på en høflig og måte.

Gruppene er åpne for alle med en relevant tilknytning til ME, enten de er pasienter eller pårørende. Alle som ber om medlemskap vil bli sendt en melding på PM der de blir bedt om å bekrefte en tilknytning til ME-saken. Dette blir gjort for å hindre spam, uønsket markedsføring mm.

Livet oppleves ganske forskjellig når man er 13 enn når man er 50, og man kan ha forskjellige prioriteringer. Derfor har vi 3 forskjellige grupper fordelt på alder; ungdom (fra 13 og opp til rundt 20 år), unge-voksne (fra 18-20 år og opp til rundt 35 år) og voksne (fra 35-40 år og oppover).

For å bli medlem av en gruppe, klikker man bare på navnet (linken) til den gruppa man ønsker å bli medlem i. (Man må ha en facebookprofil og være logget inn på Facebook)  Alternativt kan du få et annet medlem av gruppa til å legge deg til.

Medlemskap i gruppene er åpent for alle med tilknytning til ME-saken, enten man er medlem av foreningen eller ikke. ME-foreningen setter imidlertid stor pris på om alle som har mulighet melder seg inn i foreningen.

Gruppene er modererte.

Her kan du lese regler som gjelder for alle gruppene, og finne lenker til påmelding.

ME-foreningens fylkeslag

ME-foreningen har fylkeslag i de fleste fylkene i Norge.

Klikk på lenkene under for å komme til fylkeslagense Facebooksider, der finner du informasjon om hva som foregår i de enkelte fylkeslagene.

De fleste fylkeslagene har egne Facebooksider der de deler informasjon om hva som skjer i fylkeslaget, og annet som er av interesse. Under finner du lenker til fylkeslagenes Facebbosider:

Østfold fylkeslag

Oslo og Akershus fylkeslag

Hedmark og Oppland fylkeslag

Buskerud fylkeslag 

Vestfold fylkeslag

Telemark fylkeslag 

Aust-Agderfylkeslag

Vest-Agder fylkeslag

Rogaland fylkeslag 

Hordaland fylkeslag 

Møre og Romsdal fylkeslag 

Trønderlag fylkeslag

Nordland fylkeslag 

Troms fylkeslag 

Finnmark fylkeslag