Påvirkning

ME-foreningen arbeider aktivt for å bedre ME-pasientenes vilkår.

Foreningen er aktivt tilstede i media, og bidrar i debatten om ME.

ME-foreningen er partipolitisk uavhengig, og har jevnlig kontakt med representanter for alle partier.

Foreningen har også bred kontaktflate mot helsevesenet, og fremmer ME-saken både på nasjonalt og lokalt nivå.

Stortinget Olav Trude Kjerkol
Møte om pakkeforløp Olav Trude og statssekretær Anne Grethe Erlandsen