Organisasjon

ME-foreningens øverste organ er Landsmøtet, som møtes årlig. Delegater til Landsmøtet velges av fylkeslagene.

Landsstyret velger et styre som leder foreningen mellom landsmøtene. Styret igjen ansetter en stab som har ansvaret for den daglige driften.

Generalsekretær er Olav Osland.

Foreningen har medlemmer over hele landet og er organisert i 15 fylkeslag (som organiserer aktiviteter i 18 fylker). Fylkeslagene er selvstendige organisasjoner, men med samme vedtekter som hovedforeningen.

Fra ME-kontoret i Oslo koordineres all aktivitet med de 15 aktive fylkeslagene, samt kontakt med helsepersonell, offentlige instanser, politikere og media. Foreningen har besøksadresse i Nedre Slottsgate 4 i Oslo.

Kontoret bemannes av en administrasjon som består av:
– generalsekretær i 100% stilling
– organisasjonskonsulent i 50% stilling
– økonomimedarbeider i 50 % stilling
– rådgiver i 60 % stilling

I tillegg er det en rekke frivillige, som selv er ME-syke,  som bistår kontoret ved behov.

Se også ME-foreningens vedtekter og retningslinjer.