RETTIGHETER OG STØTTEORDNINGER

Som syk og med diagnosen ME har du en rekke rettigheter, og det er NAV som organiserer og sørger for at du får oppfylt dem. Samtidig som man har visse rettigheter, har de som mottar ytelser fra Staten og NAV visse forpliktelser.

Rettigheter for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom

En artikkel skrevet av Asbjørn Kjønstad, Professor dr.juris, og publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, nr 4 2005.

FFO og Rettighetssenteret

«FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.
Vi er jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senterets har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Våre hovedoppgaver er å:

  • Besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på telefon eller e-post. (NB! Vi har ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte).
  • Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.»
  • Holde kurs og foredrag.

Jungelhåndboken

Det er ikke alltid lett å ha full oversikt over hvilke rettigheter man har. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), en paraplyorganisasjon hvor bl.a Norges ME-forening er medlem, har utarbeidet en bok med oversikt over lover og rettigheter. Boken heter Jungelhåndboka, og ble opprinnelig oppdatert hvert år. Det blir den ikke lenger, så enkelte ting kan være utdatert (siden 2015).

Oversikt over ulike hjelpetiltak

Under headingen «Hjelpetiltak» er det menyvalg til ulike hjelpetiltak som kan være aktuelle for ME-syke, avhengig av hvordan de er rammet av sykdommen og hvilket behov de har for støtte. Det ligger lenker til nettside der man kan finne ut mer informasjon om de ulike ordningene.
Skulle noen oppdage «døde» lenker, eller ha forslag til noe som bør være med i listen, vær så snill å ta kontakt med post@me-foreningen.no.

Andre ordninger

Honnørrabatt

Personer over 67 år eller minst 50% ufør får rabatt ved reise: 50% rabatt på vanlig personbillett. Rabatt gjelder også ektefelle eller registrert partner. Må ha legitimasjon fra NAV på ufør.

Skatteetaten – Skattebegrensning pga. lav inntekt/skatteevne

Særfradrag skatt pga store sykdomsutgifter 

Denne ordning er på vei ut. Overgangsregler gjelder.

Andre hjelpetiltak, tilbud varierer fra sted til sted

Fransiskushjelpen 

Frivillighetssentral

Røde Kors besøkstjeneste