RETTIGHETER OG STØTTEORDNINGER

I Norge skal alle personer med nedsatt funksjon og arbeidsevne få hjelp. Hjelpen kan være både økonomisk i form av trygde- og stønadsordninger, eller i form av praktisk hjelp og bistand. Funskjonshemmede skal også få nødvendig tilrettelegging i skolen og på arbeidsplassen. Økonomisk bistand kommer fra Nav, mens kommunene er ansvarlig for praktisk hjelp og pleie.

FFO Rettighetssenteret

ME-foreningen er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som er en paraplyorganisasjon for pasientforeninger. ME-foreningens medlemmer kan benytte seg av Rettighetssenteret i FFO for å få svar på spørsmål om rettigheter.

Rettighetssentere har jursiter som kan kontaktes på epost eller telefon, men som ikke har mulighet til personlige møter. Du finner mer informasjon om rettighetssenteret her:

FFO og Rettighetssenteret

Videoer om rettigheter

Under finner du flere webinarer fra ME foreningen om ulike rettigheter. Jurister fra advokatfirmaet Legalis.

Annet som kan være av interesse

Jusprofessor om rettigheter for ME-syke, artikkel fra 2005.

Rettigheter for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom