Søk midler til forskning!

Fondet for ME-forskning (ME-fondet) og ME-foreningen vil gjerne bidra til forskning på ME.

Du kan søke om forskningsmidler fra DAM-stiftelsen via ME-foreningen og/eller om forskningsmidler direkte fra ME-foreningen.

Søknader om forskningsmidler via ME-foreningen til DAM-stiftelsen starter opp med en forskningsskisse innen 15. januar til ME-fondet.

Støtte fra ME-fondet er primært rettet mot:

  1. Utprøving av behandling for å redusere sykdom, redusere symptomer eller bedre diagnostisering
  2. Forprosjekter som kan lede til støtte fra offentlige forskningsmidler.
  3. Metodeutvikling og grunnforskning som potensielt kan føre til bedre behandling eller bedre diagnostisering for ME-pasienter.
  4. Hospitering i 2-4 måneder i utenlandske forskningsmiljøer for norske ME-forskere eller -stipendiater.

Søknader om direkte støtte fra ME-fondet har to årlige frister, 15. april og 15.oktober.

Søknader sendes  ME-foreningens generalsekretær Olav Osland, epost: gensek@me-foreningen.no Ta gjerne kontakt med leder for ME-fondet, Bjørn K Getz Wold tlf 45004913 dersom du har spørsmål.  Les mer her.

bregne
Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning