Professor Olav Mellas foredrag, åpen fagdag i Oslo 21.11.2017

I forbindelse med ME-foreningens 30-årsjubileum 21.11.17 ble det arrangert en åpen fagdag i Oslo. En av foredragsholderene var professor Olav Mella. I foredraget sitt forteller han om pågående forskning på bl.a. blodårenes evne tl å trekke seg sammen og på ME-pasienters metabolisme.

Mella gir også en oppdatering fra Rituximabstudien, og at de ikke kan se noen effekt av Rituximab.