Skoleelever med ME trenger bedre tilrettelegging i Norsk skole

Norges ME-forening krever at ME-syke barn og unge skal få den tilpassede opplæringen loven gir dem rett til, og som veldig mange ikke får i dag.

Landsmøteresolusjon 2024

Informasjon om ME-foreningen

Siste nyheter

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”.

Les mer om ME-foreningens likepersonsarbeid.

Påvirkning

ME-foreningen arbeider aktivt for å bedre ME-pasienters vilkår, både gjennom kontakt med politikere og helsevesen, og gjennom media.

Les mer om ME-foreningens påvirkningsarbeid her.

Informasjonsarbeid

ME-foreningen arbeider for å spre god, oppdatert og forskningsbasert informasjon om ME til både pasienter og helsevesen.

Les mer om ME-foreningens informasjonsarbeid her.

Innsamling til forskning

ME-fondet samler inn penger til forskning på ME, og deler ut forskningsmidler hvert år på ME-dagen, 12. mai.

Les mer om innsamlingen og om søknader om midler her.

Informasjon om ME

Skoleprosjektet

Podcast

Leve med ME podcast logo banner

ME-foreningens podcast «Leve med ME» ligger både på Acast, Spotify og andre steder der du lytter til podcast. Det er foreløpig produsert seks episoder, og vi planlegger flere.

Podcasten tar opp ulike temaer om det å leve med ME, som informasjon om sykdommen, mestring, hvordan det er å ha ME, ME og skole og pleietilbud for de sykeste. Husk å abbonere!

Klikk på knappen under for å komme til episodene.