Kunnskapskampanjen 2022 – Mestring

Årets kunnskapskampanje handlet om mestring. I løpet av november 2022 arrangerte vi  webinarer om mestringsstrategier og forskningen bak dem. Irma Pinxterhuis og Maja Wilhelmsen snakket om aktivitetsavpassing og energiøkonomiserng. Leonard Jason fortalte om forskningen bak «energikonvolutten», og Todd Davenport og Mark van Ness om forskning på PEM og hvordan man kan bruke at aktivitetsarmbånd som mestringsverktøy. Psykolog Sidsel Fjelltun snakket om å leve med usynlig sykdom, og om stigma, sorg og aksept.

Her finner du video av alle webinarene.

Videoer fra Åpen fagdag om ME 2022

ME-foreningens åpne fagdag i 22 hadde retningslinjer for ME som hovedtema, og vi fikk spennende presentasjoner om de nye retningslinjene fra NICE og amerikanske retningslinjer fra Clinicians Coalition. Vi fikk også høre om arbeidet med å utvikle et skjema for å vurder ME-sykes funksjon, og om aktivitetsarmbånd kan brukes som objektive utfallsmål i studier.

Presentasjonene ble filmet, og her kan du se videoene fra fagdagen.

Skoleprosjektet

Podcast

ME-foreningens podcast «Leve med ME» ligger både på Acast, Spotify og andre steder der du lytter til podcast. Det er foreløpig produsert seks episoder, og vi planlegger flere.

Klikk på bildet under for å komme til episodene.

Meld deg inn!

ME-foreningen arbeider for bedre forhold for alle ME-syke.

Den beste gaven du kan gi foreningen – og ME-pasienter i Norge – er å melde deg inn i foreningen.

Da viser du at du støtter foreningens arbeid – vi står sterkere sammen.

Koronavirus

Alle med ME bør observere de smittevernreglene som anbefales. Vi oppfordrer til ekstra påpasselighet rundt de sykeste ME-pasientene. Det foreligger ingen informasjon om at ME-pasienter utgjør en spesiell risikogruppe når det gjelder akkurat koronavirus, men erfaringsmessig opplever mange med ME at det kan ta lang tid å komme seg etter infeksjonssykdom.
«Helsemyndighetene har kommet med en rekke råd for å unngå smitte av covid-19. Det er spesielt viktig at personer med kronisk sykdom følger disse rådene. Pasienter med CFS/ME må derfor følge ekstra nøye anbefalingene og holde seg hjemme, begrense kontakter og på alle mulige måter unngå å utsette seg for smitte. For de som blir smittet, vil behandlingen sannsynligvis være lik som for andre pasientgrupper.»
Skulle det komme mer informasjon vil denne siden bli oppdatert. Vi har samlet nyttig informasjon på en egen side på nettstedet.

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”.

Les mer om ME-foreningens likepersonsarbeid.

Påvirkning

ME-foreningen arbeider aktivt for å bedre ME-pasienters vilkår, både gjennom kontakt med politikere og helsevesen, og gjennom media.

Les mer om ME-foreningens påvirkningsarbeid her.

Informasjonsarbeid

ME-foreningen arbeider for å spre god, oppdatert og forskningsbasert informasjon om ME til både pasienter og helsevesen.

Les mer om ME-foreningens informasjonsarbeid her.

Siste innlegg

Innsamling til forskning

ME-foreningen samler inn penger til forskning på ME, og deler ut forskningsmidler hvert år på ME-dagen, 12. mai.

Les mer om innsamlingen og om søknader om midler her.